Tin tuyển dụng

STT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC

NGÀY HẾT HẠN

NỘP HỒ SƠ

1

1

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

31/05/2021

ỨNG TUYỂN

1

2

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

31/05/2021

ỨNG TUYỂN

1

3

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

31/05/2021

ỨNG TUYỂN

1

4

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

31/05/2021

ỨNG TUYỂN